Kronen en brugwerk

Een kroon is een kap opgebouwd uit zirkonium en of porselein die om de kies of tand heen past. Deze kap wordt met een stevige lijm vastgezet. Het resultaat is een duurzaam verstevigde kies met de vorm en kleur die de oorspronkelijke situatie en functie van de kies benadert.

Wanneer er een of meerdere kiezen of tanden ontbreken kan een brug worden vervaardigd die deze ontbrekende elementen vervangt .
Een brug bestaat uit twee kronen met daartussenin een brugtussendeel. Dit tussendeel bestaat uit een of meerdere kunsttanden/kiezen. Deze oplossing is niet uitneembaar en herstelt de kauwfunctie.

Waarom is een kroon nodig.

Is de kies of tand zo zwaar aangetast of gevuld dat een vulling niet meer tot de mogelijkheden behoort dan kan de tand of kies door middel van een kroon behouden. Als er barsten in een kies ontstaan bestaat het risico dat de kies af of doorbreekt. Een kroon beperkt dit risico De kies kan langer behouden. Soms wordt gekozen voor een kroon ter verfraaiing van de bestaande situatie. Dan moet worden gedacht aan verkleuringen of een slecht afgevormde tand of kies.

Behandeling

De vervaardiging van een kroon gebeurt tijdens twee of drie bezoeken. De desbetreffende tand of kies wordt beslepen. Na het maken van een afdruk (happen) van de kies wordt de kroon door ons tandtechnisch lab vervaardigd. De tandtechnieker heeft twee weken nodig om het werkstuk te vervaardigen. Gedurende deze twee weken wordt uw tand of kies voorzien van een tijdelijke kroon.Vaak is het mogelijk om een kroon in onze praktijk te vervaardigen. De kroon wordt tijdens uw bezoek na het maken van een scan in dezelfde sessie gefreesd en geplaatst. Meer informatie vindt u over deze procedure op de pagina CAD/CAM kronen op deze site.